Sakarya Hendek'te 1 milyon TL'ye icradan satılık fındık fabrikası!

Sakarya Hendek'te 1 milyon TL'ye icradan satılık fındık fabrikası! Sakarya Hendek'te 1 milyon TL'ye icradan satılık fındık fabrikası!

T.C. Hendek İcra Müdürlüğü, Sakarya ili Hendek ilçesi Dereboğazı mahallesindeki fındık fabrikasını 1 milyon 30 bin 698,23 TL'den satışa çıkardı. Satış, 27 Nisan 2012 Cuma günü 15:00-15:10 saatleri arasında yapılacak

Hafta sonu gezilecek 10 proje 5 site!

Verilen ilan şöyle;

 

T.C. HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI   Dosya No: 2011 / 99 Tal. Örnek No : 27 Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Niteliği, Kıymeti. Adedi, Önemli Özellikleri:    1-Tapu Kaydı: Sakarya ili Hendek ilçesi Dereboğazı Matı. kain tapunun 47 Ada 2 parselde kayıtlı 4.455.00 m2 yüzölçümünde Müştemilatı Havi Kargir Lokanta ve Kahvehane ve iki Adet Kargir Petrol Satış Deposu cinsinde taşınmaz.   Hali Hazır Durumu : Satışa konu taşınmaz Sakarya ili, Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi, tapunun 47 ada, 2 parsel numarasında kayıtlıdır. Tapu kaydında taşınmazın cinsi müştemilatı havi kargir lokanta ve kahvehane ve iki adet kargir petrol  satış deposu olan taşınmazın sonradan doğusunda fındık fabrikası yapıldığı anlaşılmaktadır. 4.455,00 m2 yüzölçümünde  tapuda kayıtlı taşınmaz arsa ve yapıların belediye imar planı içerisinde bulunduğu arsanın imar planına göre yol terki yapılmamış  kadastro parseli olduğu, taşınmazın şehir merkezine 1.000 metre uzaklıkta olduğu yol, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon  hizmetlerinden faydalandığı, ulaşım kolaylığı ve belediye hizmet alanı içerisinde bulunduğu tespit edilmiştir, 47 ada 2 nolu 4,455,00 m2 parselde yer alan 1. yapı 405,00 m2 çalışır durumda fındık kırma fabrikası 2B sınıfına girer ve önünde altı açık sundurma 209,377 m2 2B grubudur. 2. yapı taban alanı 150.493 m2 4 katlı 601,972 m2'dir. Bodrum + üç katlı betonarme yapı bodrumda wc, lavabo, mescit gibi üniteler bulunmakta zemin kat işyeri (lokanta) diğer iki kat konut olarak yapılmış  kullanılır durumda, içerisi sıva ve boyalı iç kapıları panel kapı odalar laminant kaplama tavanlar boyalı ve kartonpiyer kaplamalı wc ve lavabolar yer ve duvarlar seramik vitrifiyeleri takılı mutfak yerler seramik mutfak dolabı eşyalı içeride eksik ve kusuru  olmayan iki adet daire dış cephesi sıva ve boyalı dış pencereler pvc ve çift camlı balkon duvarları yapılı 3A sınıfı yapıdır. 3, Yapı tabanı 45,262 m2 2 katı 90,524 m2'dir. 2 katlı betonarme satış köşkü içi ve dışı yapılı kullanılır durumda 3A sınıfı yapıdır. 4, Yapı  iki katlı betonarme idare binası kullanılır durumdadır. 3A sınıfı yapıdır. Taban alanı 18.183 m2 2 katı 36,366 m2'dir.47 ada 2 nolu  parsel üzerinde yer alan yapıların ve arsanın değeri şöyledir. Taşınmazdaki arsanın değeri 534.600,00 TL olup 1. Fabrika ve sundurma değeri 169,568,05 TL, Bodrum altı üç katlı bina 269.683,46 TL., Satış Köşkü 40.554,75 TL., idari Bina 16.291,97 TL* Satışı yapılacak gayrimenkulun toplam değeri 1.030.698,23 TL.'dır, Taşınmazın tapu kaydında 01/02/2008 tarihinden başlamak üzere 10 Yıl Süreli 500.000 USD karşılığı Petrol Ofisi A.Ş. Lehine 03/03/2008 tarih Yev. 942 (Başlama Tarihi 01/02/2008) kira akdi vardır. Yine Taşınmazın tapu kaydında Gençler Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. lehine 10 yıl müddetle 144.000 TL  bedel karşılığında (Başlama Tarihi 23/11/2009 Süre 99 Yıl) kira sözleşmesi vardır. Yine taşınmazın tapu kaydında 30.000 TL bedel karşılığında Gençler Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Si lehine (Başlama Tarihi 23/02/2010 Süre 10 Yıl) kira sözleşmesi vardır. İmar Durumu: İmar Pafta No: 31L-2B, 31 M-1A,inşaat nizamı  K.D.K.Ç.A, kat adeti K.D.K.C.A, bina yüksekliği K.D.K.C.A, Bina Derinliği K.D.K.Ç.A. Kaks Emsal 1, ön bahçe uzaklığı 10 metre, yan bahçe uzaklığı 5 metre, arka bahçe uzaklığı 5 metre, saçak genişliği 0,50 cm,çatı meyli % 33 olup Hendek Belediyesi imar Sahası içerisindedir. Muhammen Bedeli    : 1.030.698,23 TL Satış Saati : 15:00-15:10 Arası  Satış Şartları :1 - Satış 27/04/2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Hendek İcra Müdürlüğü Hendek/Sakarya adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 07/05/2012 günü Hendek İcra Müdürlüğü Hendek/Sakarya adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.   3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.   4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.   5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.   6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu iian tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.   (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİKm. 126) B: 17236 www.bik.gov.tr   İlan için tıklayın!